Vai al contenuto

 • Log In with Google      Accedi   
 • Registrati ora!


Risparmia acquistando online! Clicca Qui!
TorinoChisinau MilanoChisinau VeronaChisinau VeneziaChisinau BolognaChisinau RomaChisinau CagliariChisinau


  Moldova-mms.com News dal Regina Pacis Seborganelmondo  SMMS   a
moldova-mms.com

     VEDI MEGLIO
    
e commenta >>

     SMS     a:   +39 (coming soon)
     MMS   a:   live @ moldova-mms . com
* * * * * 1 voti

Recomandări pentru persoanele care planifică să traverseze frontiera în perioada estivală, Raccomandazioni per le persone che intendono attraversare la frontiera in estate


 • Non puoi aprire una nuova discussione
 • Effettua l'accesso per rispondere
Questa discussione ha avuto 2 risposte

#1 XCXC

XCXC

  TpX2MI

 • Ambasadiani MIra
 • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
 • Messaggi: 17,261

Inviato 04 June 2014 - 19:15:22


Recomandări pentru persoanele care planifică să traverseze frontiera în perioada estivalăÎn perioada estivală, numărul cetăţenilor moldoveni care preferă să-şi petreacă vacanţa în străinătate creşte considerabil, în acest sens, Poliţia de Frontieră vine cu unele recomandări pentru a evita situaţiile incomode în punctele de trecere ale frontierei de stat, din cauza necunoaşterii regulilor de traversare a hotarului şi a necesităţii deţinerii actelor necesare.

Mai întâi de toate trebuie să verificaţi valabilitatea şi statutul documentului de călătorie, în baza căruia intenţionaţi să traversaţi frontiera de stat, accesând pagina web a Î.S. Registru (www.registru.md), rubrica VERIFICĂ DATE PERSONALE.

În cazul în care planificaţi să mergeţi în călătorie cu copiii, asiguraţi-vă că datele personale ale acestora şi fotografia sunt înregistrate în paşaportul Dumneavoastră şi corespund criteriului de identificare. Această clauză este valabilă pentru copiii ce nu depăşesc vârsta de 16 ani. Totodată, ţinem să menţionăm faptul că, începând cu 01.01.2011, datele copiilor nu se includ în paşapoartele părinţilor, însă acele paşapoarte, care au fost eliberate până la 01.01.2011, cu datele şi fotografiile copiilor incluse, vor fi valabile până la expirarea termenului de valabilitate a paşaportului.(1) Astfel, Dumneavoastră puteţi traversa frontiera de stat fără careva impedimente, indiferent de sectorul de frontieră traversat sau de ţara de destinaţie aleasă.

Copiii, care deţin paşapoarte personale, până la împlinirea vârstei de 18 ani pot călători însoţiţi de unul dintre reprezentanţii legali, fără acordul celuilalt. Acordul vizat notarial al ambilor reprezentanţi legali este necesar doar în cazul emigrării autorizate, cu aplicarea însemnărilor corespunzătoare în paşaport.(2) Minorul care este căsătorit, traversează frontiera de stat fără însoţitor şi fără declaraţie de la reprezentantul legal. (3) În asemenea cazuri, sugerăm să deţineţi şi certificatul de căsătorie.

Dacă aţi planificat o călătorie peste hotare pentru copiii Dumneavoastră, cu vârstă de până la 18 ani cu ÎNSOŢITORI împuterniciţi de Dumneavoastră, Poliţia de Frontieră Vă reaminteşte următoarele reguli prevăzute de Lege: „Minorii au dreptul de a ieşi şi de a intra în Republica Moldova numai însoţiţi de unul dintre reprezentanţii lor legali sau de un însoţitor, desemnat prin declaraţie de către reprezentantul legal, a cărui semnătură se legalizează notarial. În declaraţie se indică scopul călătoriei, durata acesteia şi ţara de destinaţie. Însoţitorul poartă răspundere pentru viaţa şi sănătatea minorului”. În acest context, responsabili pentru viaţa, sănătatea şi asigurarea drepturilor şi intereselor persoanelor în vârstă de până la 18 ani, care au ieşit din ţară, sunt reprezentanţii legali ai acestora. În lipsa reprezentanţilor legali, în cadrul unor grupe organizate, răspunderea o poartă conducătorii grupelor, desemnaţi în procură.(4)

La fel, reprezentanţi legali se consideră şi TUTORII. Tutela se instituie asupra copiilor care nu au atins vârsta de 14 ani, iar curatela se stabileşte asupra copiilor în vârstă de la 14 la 18 ani. Tutela şi curatela se întocmeşte de către autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului scris al autorităţii tutelare.(5) La traversarea frontierei de stat, poliţiştii de frontieră vor cere să prezentaţi şi documentul de instituire a tutelei în original.

În acest sens, Vă rugăm, ca în momentul autentificării la Biroul Notarial al declaraţiei de împuternicire a însoţitorului, să Vă asiguraţi că anume această persoană se va prezenta împreună cu minorul, cu declaraţia şi cu actele de călătorie personale şi ale minorului, în punctul de trecere a frontierei de stat, la data menţionată.

Aceste acţiuni sunt necesare angajaţilor Poliţiei de Frontieră pentru a verifica valabilitatea actelor şi, ulterior, introducerea însemnărilor corespunzătoare în baza de date a Sistemului Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră. Pentru mai multe detalii, în cazul traversării frontierei împreună cu copiii, consultaţi rubrica TRAVERSARE MINORI, amplasată pe pagina oficială a Poliţiei de Frontieră. Persoanelor care beneficiază de regim de mic trafic între România şi Republica Moldova, la traversarea hotarului în ambele direcţii se recomandă de prezentat paşaportul însoţit de permisul de mic trafic, deoarece în acest caz cetăţenilor români, în paşaport nu li se va aplica ştampila de traversare a hotarului.(6) În caz contrar, cetăţenii vor fi supuşi procedurilor generale de efectuare a controlului la trecerea frontierei, va fi aplicată ştampila în actele de călătorie. (7)

În conformitate cu Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei, cetăţenii Republicii Moldova şi ai Ucrainei, având reşedinţă permanentă în raioanele administrative de frontieră trec frontiera de stat în mod simplificat, pe jos, cu biciclete, cu transport particular, prezentând paşapoartele cu inscripţia organelor de stat care confirmă reşedinţa permanentă. Trecerea frontierei de stat în mod simplificat se efectuează prin punctele de trecere în limita raionului administrativ de reşedinţă.(8)
În cazul în care sunteţi posesor al actului de călătorie al altui stat (beneficiaţi de pluralitatea de cetăţenii), Poliţia de Frontieră Vă recomandă, la traversarea hotarului să prezentaţi paşaportul respectiv (de exemplu, cel românesc) şi un act de identitate eliberat de autorităţile Republicii Moldova. Documentul moldovenesc va servi ca dovada cetăţeniei Republicii Moldova şi Vă va scuti de verificările suplimentare, referitoare la respectarea termenului de şedere.(9) Totodată, acest fapt va permite micşorarea timpului de aşteptare pentru efectuarea controlului la trecerea frontierei de stat şi, evident, va crea condiţii favorabile pentru cetăţeni la traversare.

Referitor la traversarea frontierei de stat cu mijloacele de transport, Poliţia de Frontieră reaminteşte despre obligativitatea respectării Regulamentului circulaţiei rutiere şi a tuturor actelor normative referitoare la această tematică. În condiţiile legale, la traversarea frontierei de stat cu mijlocul de transport, conducătorul necesită să posede şi, la cererea poliţistului de frontieră, este obligat să înmâneze pentru control permisul de conducere perfectat pe numele său, valabil pentru categoria/subcategoria din care face parte autovehiculul condus, certificatul de înmatriculare/înregistrare a vehiculului, eliberat pe numele acestuia în modul stabilit ori certificatul de înmatriculare/înregistrare a vehiculului însoţit de un alt document (procură, mandat, contract de comodat ş.a.) ce atestă dreptul la utilizarea lui, precum şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto externă Carte Verde, valabilă pentru ţara de tranzit şi destinaţie.

De asemenea, Vă sugerăm să fiţi atenţi la statutul certificatului de înmatriculare pentru mijlocul de transport, deoarece certificatul de înmatriculare provizoriu permite folosirea mijlocului de transport doar pe teritoriul Republicii Moldova.(10) Atragem atenţia că se interzice autorizarea trecerii frontierei de stat a mijloacelor de transport în lipsa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto externă. (11)
Vă reamintim că din data de 28 aprilie 2014, cetăţenii Republicii Moldova, posesori ai paşapoartelor biometrice, beneficiază de un regim liberalizat de vize cu statele membre ale UE/Schengen şi anume: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Grecia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Bulgaria, Cipru, Croaţia, România, Islanda, Norvegia, Elveţia şi Liechtenstein, excepţie: Marea Britanie şi Irlanda.

Însă, pentru a evita unele dificultăţi la intrarea în spaţiul respectiv, Poliţia de Frontieră recomandă să fie respectate cu stricteţe condiţiile de intrare în statele indicate, cum ar fi: deţinerea actului de călătorie valabil (biometric, non-biometric cu viză sau actul de călătorie al altui stat acceptat de ţara de destinaţie), justificarea obiectului şi condiţiilor şederii şi dispunerea de mijloace de întreţinere suficiente, atât pentru durata şederii, cât şi pentru întoarcerea în ţara de origine, precum şi alte cerinţe, care demonstrează legalitatea intrării şi deplasării în spaţiul UE/Schengen. Informaţia mai detaliată, la acest capitol, poate fi vizualizată pe pagina oficială a Poliţiei de Frontieră, la rubricile:

REGIM FĂRĂ VIZE ÎN EUROPA

(http://www.border.go...x.php/ro/novisa),

GHIDUL TĂU PENTRU LIBERA CIRCULAŢIE ÎN SPAŢIUL EUROPEAN

(http://www.border.go...x.php/ro/visaeu).

Dacă în timpul pregătirilor pentru plecare în străinătate, nu sunteţi siguri care sunt actele necesare traversării frontierei de stat, nu ezitaţi să contactaţi Linia Verde a Poliţiei de Frontieră: +373(22) 259-717 sau Linia Fierbinte: +373(22) 259-675, precum şi să adresaţi întrebările Dumneavoastră pe pagina electronică a instituţiei.


------------------

traduzione con google:


Raccomandazioni per le persone che intendono attraversare la frontiera in estate

In estate, il numero di cittadini moldavi che preferiscono trascorrere le loro vacanze all'estero è aumentato notevolmente a questo proposito, la Polizia di Frontiera è dotato di alcune raccomandazioni per evitare situazioni imbarazzanti attraversamento del confine di Stato, per mancanza di regole per l'attraversamento confine e la necessità di tenere i documenti necessari.

Prima di tutto è necessario controllare la validità e lo stato del documento di viaggio, in base al quale si intende attraversare il confine di Stato, visitando il sito della SE Register (www.registru.md), VERIFICA sezione personale.

Se avete intenzione di andare in viaggio con i bambini, assicurarsi che i loro dati personali e la fotografia sono registrati nel passaporto e corrispondente criterio di identificazione. Questa clausola si applica ai bambini non superiore a 16 anni. Tuttavia, dobbiamo ricordare che dal 01.01.2011, i dati non includono i bambini nei passaporti dei genitori, ma quei passaporti che sono stati rilasciati fino al 01.01.2011 con dati e fotografie di bambini compresi, sarà valido fino alla fine di validità del passaporto. (1) Lo Stato è possibile attraversare il confine senza alcun ostacolo, indipendentemente dal settore o paese attraversato destinazione confine.

I bambini che hanno un passaporto personale, fino all'età di 18 anni possono viaggiare accompagnati dai loro legali rappresentanti, senza l'altro. Un'autorizzazione autenticata di entrambi i rappresentanti legali mirate è necessaria l'emigrazione solo se autorizzato, con ritagli appropriate domanda di passaporto. (2) Un minore che è sposato, attraversando il confine di Stato non accompagnato e senza dichiarazione del rappresentante legale. (3) In tali casi, si consiglia di avere e certificato di matrimonio.

Se state programmando un viaggio all'estero per i vostri bambini di età fino a 18 anni, con un addetto autorizzato da voi, la Polizia di Frontiera ricorda seguenti regole previste dalla legge "minori hanno il diritto di uscire e di entrare Moldova solo accompagnati dai loro legali rappresentanti o da un operatore nominato dal dichiarazione del legale rappresentante, la cui firma deve essere autenticata da un notaio. La dichiarazione indicante scopo del viaggio, durata e paese di destinazione. Attendant è responsabile per la vita e la salute del minore. " In questo contesto, responsabile per la vita e la salute e garantire i diritti e gli interessi delle persone dai 18 anni che hanno lasciato il paese, sono i rappresentanti legali della stessa. In assenza di rappresentanti legali, all'interno di gruppi organizzati, gruppi responsabilità orsi leader, l'avvocato nominato. (4)

Allo stesso modo, sono considerati legali rappresentanti e tutori. Stabilire tutela dei bambini che non hanno raggiunto l'età di 14 anni e di tutela è stabilito in bambini di età compresa tra 14 a 18 anni. Tutela è rilasciato dalle autorità locali sulla base della comunicazione scritta dell'autorità di tutela. (5) L'attraversamento del confine di Stato, sarà richiesto alle guardie di frontiera di presentare e documentare che istituisce tutela originale.

A questo proposito, ti prego, per l'autenticazione quando l'Ufficio notarile del proxy statement di accompagnamento, per assicurarsi che questa persona sarà presentato insieme con il minore, la dichiarazione e documenti di viaggio personali, e il minore al punto di Attraversando stato fino ad oggi.

Queste azioni sono necessarie dipendenti Polizia di frontiera per verificare la validità dei documenti e la successiva introduzione del record del database corrispondente al Sistema Informativo Integrato della Polizia di frontiera. Per maggiori dettagli, dove valico di frontiera con i bambini, vedere la sezione CROSSING minoranza, che si trova sul sito ufficiale della Polizia di frontiera. Le persone che ricevono un trattamento per il traffico di minori tra la Romania e la Moldavia, si raccomanda il valico di frontiera in entrambe le direzioni di presentare passaporto accompagnato da lasciapassare per traffico, perché in questo caso i cittadini rumeni, il passaporto non saranno timbrate traversata confine. (6) In caso contrario, i cittadini saranno soggette alle procedure generali per la verifica di frontiera sarà timbrare i documenti di viaggio. (7)

In conformità con l'accordo tra il governo e il governo dell'Ucraina, i cittadini della Moldova e l'Ucraina, con residenza permanente in distretti amministrativi della attraversando il confine di Stato a semplice camminare, biciclette, trasporti privati, passaporti presentano organi di iscrizione Stato confermando la residenza permanente. Crossing State valichi semplificate viene eseguita all'interno del distretto amministrativo di residenza. (8)

Se sei il proprietario del documento di viaggio di un altro Stato (con la pluralità dei cittadini), la Polizia di Frontiera raccomanda che il valico di frontiera di mostrare questione passaporto (ad esempio, il rumeno) e un ID rilasciato dalle autorità di Moldavia. Documento moldavo servirà come prova di cittadinanza della Repubblica di Moldova e vi farà risparmiare controlli supplementari riguardanti il ​​periodo conformità del soggiorno. (9) Tuttavia, questo permetterà di ridurre i tempi di attesa per l'ispezione al posto di frontiera e, ovviamente, si creare condizioni favorevoli per i cittadini di attraversare.

Per quanto riguarda lo stato valico di frontiera con i mezzi pubblici, la polizia di frontiera ha ricordato in merito conformi al regolamento strada e tutta la legislazione relative a questo problema. In termini giuridici, l'attraversamento del confine di Stato con i mezzi di trasporto, il conducente deve avere e, su richiesta della guardia di frontiera, è costretto a comando manuale patente di guida categoria suo nome perfettamente valido / sottocategoria di cui il veicolo ha portato il certificato di costituzione / immatricolazione del veicolo, rilasciato a suo nome, come stabilito o il certificato di costituzione / immatricolazione del veicolo accompagnato da un altro documento (procura, mandato, comodato, ecc) attestante il diritto di utilizzare il suo e la responsabilità civile obbligatoria Motore esterno carta verde valida per il paese di transito e di destinazione.

Inoltre, vi suggerisco di prestare attenzione allo stato del certificato di registrazione per i mezzi di trasporto, come un certificato di iscrizione provvisoria consente solo l'utilizzo di mezzi di trasporto in Moldova. (10) Si noti che l'autorizzazione è vietata media statali di frontiera trasporto in assenza di responsabilità obbligatoria motore esternamente. (11)

Si prega di notare che dal 28 aprile, 2014 cittadini moldavi in ​​possesso di passaporti biometrici godere regime dei visti libero con gli Stati membri dell'UE / Schengen, e cioè: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Romania, Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, ad eccezione di: Regno Unito Gran Bretagna e Irlanda.

Tuttavia, per evitare difficoltà di entrare nello spazio, la Polizia di Frontiera è rigorosamente i requisiti di accesso stati elencati, come il possesso di un documento di viaggio valido (biometrico, visto non-biometrici o documento di viaggio consigliato di un altro stato accettato dal paese di destinazione), che giustificano lo scopo e le condizioni del soggiorno e la disposizione dei mezzi di sussistenza sufficienti sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine e di altri requisiti che dimostrano la legittimità di ingresso e movimento nello spazio UE / Schengen. Informazioni più dettagliate in questo capitolo può essere visto sul sito ufficiale delle rubriche Polizia di Frontiera:

Viaggi senza visto in Europa

(Http :/ / www.border.gov.md / index.php / ro / Novisa)

Guide per la libera circolazione nell'Unione europea

(Http :/ / www.border.gov.md / index.php / ro / visaeu).

Se durante i preparativi per andare all'estero, non si è sicuri dei documenti di frontiera dello Stato richiesto, non esitate a contattare la polizia di frontiera Hotline: +373 (22) 259-717 o Hotline: +373 (22) 259 -675, e per fare le vostre domande sul sito web dell'ente.


#2 Viola12

Viola12

  Nb

 • Ambasadiani MI1-e
 • Stella
 • Messaggi: 41

Inviato 06 October 2014 - 08:42:51


Salve, vi risulta possibile che non si possa attraversare il confine Moldavo con una macchina non intestata a se stessi? Mi spiego meglio, se io volessi recarmi in Moldavia con la macchina di mio padre lo posso fare? Mi è stato detto da una ragazza moldava che potrei avere problemi. Grazie mille


#3 Rick

Rick

  Tpx5MI

 • Ambasadiani MI1a
 • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
 • Messaggi: 5,223

  MedaglieInviato 06 October 2014 - 15:27:50


Visualizza messaggioViola12, su 06 October 2014 - 08:42:51, dice:

Salve, vi risulta possibile che non si possa attraversare il confine Moldavo con una macchina non intestata a se stessi? Mi spiego meglio, se io volessi recarmi in Moldavia con la macchina di mio padre lo posso fare? Mi è stato detto da una ragazza moldava che potrei avere problemi. Grazie mille

devi farti fare la delega a condurre da tuo padre

Cmq non è una questione di sola MD
lo stesso problema potresti averlo anche alla frontiera rumenaImmagine inviata

Leggono questa discussione 1 utenti

0 utenti, 1 ospiti, 0 utenti anonimi


                                                                                    Effettua i tuoi pagamenti con PayPal. un sistema rapido, gratuito e sicuro.      info@ambasada.it    info@pec.ambasada.it    Telegram.me/Ambasada    iMessage: info@ambasada.it   fax +39 02 45503457  tel +39 02 45071457


ATTENZIONE! per i recapiti dell'Ambasciata della Moldavia a Roma click qui , per il Consolato di Milano click qui , per il Consolato di Padova click qui ATTENZIONE!


Privacy e Cookie Policy / Termini e Regole del Forum