Vai al contenuto

 • Log In with Google      Accedi   
 • Registrati ora!


Risparmia acquistando online! Clicca Qui!
TorinoChisinau MilanoChisinau VeronaChisinau VeneziaChisinau BolognaChisinau RomaChisinau CagliariChisinau


  Moldova-mms.com News dal Regina Pacis Seborganelmondo  SMMS   a
moldova-mms.com

     VEDI MEGLIO
    
e commenta >>

     SMS     a:   +39 (coming soon)
     MMS   a:   live @ moldova-mms . com
"...non avete dignita'... non sapete cos'e' la nobilta' d'animo... non sapete cos'e' la democrazia... non sapete cos'e' la liberta'....!!! Siete dei poveri comunisti!"

Silvio e' tornato.... :D


https://ambasada.it/...320#entry163295

- - - - -

Filat ed i voli low cost


 • Non puoi aprire una nuova discussione
 • Effettua l'accesso per rispondere
Questa discussione ha avuto 6 risposte

#1 XCXC

XCXC

  TpX2MI

 • Ambasadiani MIra
 • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
 • Messaggi: 17,243

Inviato 06 April 2010 - 22:08:10


Vlad Filat a solicitat organizarea unei şedinţe dedicate doar situaţiei în care se află aeroporturile din Bălţi, Cahul şi Mărculeşti
         Vlad Filat a prezidat astăzi şedinţa Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană În cadrul şedinţei au fost discutate subiecte ce ţin de: iniţierea dialogului structurat cu Uniunea Europeană privind drepturile omului; rezultatele şedinţelor pe problemele Subcomitetul economiei, finanţelor şi statistici; liberalizarea transportului aerian şi admiterea companiilor „low-cost".

Anatol Şalaru, ministrul al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, a făcut o prezentare a situaţiei de pe piaţa avia a Republicii Moldova şi a condiţiilor în care activează companiile avia. Conform spuselor sale, actualmente cele mai solicitate rute avia sînt cele cu destinaţia Italia.

„La momentul de faţă nu există careva bariere în venirea companiilor avia low-cost pe piaţa Republicii Moldova. Aceste companii însă nu şi-au arătat interesul faţă de ţara noastră, deoarece au nevoie de mai multe condiţii pentru a activa, cum ar fi: aeroporturi auxiliare, nave avia de capacităţi mari şi desigur un flux mare de pasageri", a spus ministrul.

Prim-ministrul Vlad Filat a spus că în Programul de activitate al Guvernului „Integrare europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare" pentru 2009-2013 este prevăzută liberalizarea pieţei avia şi asigurarea condiţiilor pentru venirea companiilor low-cost în R.Moldova.

„Noi ne-am asumat acest angajament şi trebuie să decidem ce ne dorim: să menţinem în continuare anumite companii avia cu orice preţ sau să asigurăm cetăţenii R.Moldova cu servicii de calitate, la preţuri avantajoase", a spus Premierul.

Vlad Filat s-a arătat convins că odată ce preţurile la biletele avia vor fi mici, fluxul de călători va creşte considerabil.

Referitor la Întreprinderea de Stat „AirMoldova", Vlad Filat a menţionat că aceasta este foarte importantă, dar ar trebuie să activeze în baza principiilor economiei de piaţă, iar în cazul în care nu face faţă acestor condiţii, să fie găsite alte soluţii.

Vlad Filat a cerut mai multă  informaţie privind preţuile la biletele avia din Moldova

Premierul s-a arătat interesat de situaţia în care se află aeroporturile din Bălţi, Cahul şi Mărculeşti, precizînd că optează pentru indentificarea unor administratori, care să privească aceste aeroporturi drept business-uri de perspectivă.

Vlad Filat a solicitat organizarea unei şedinţe dedicate doar acestui subiect, în cadrul căreia să fie luate decizii concrete, anunţă Serviciul de presă al Guvernului.

Rezultatele şedinţelor pe problemele Subcomitetul economiei, finanţelor şi statistici, care s-au desfăşurat în luna februarie, au fost prezentate de către Octavian Calmîc, viceministru al Economiei. El a informat audienţa despre iniţiativa Uniunii Europene privind includerea în registrele naţionale ale tuturor statelor ce vor susţine iniţiativa respectivă a indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine, în special la băuturile alcoolice. Valeriu Cosarciuc, ministrul Agriculturii şi Industriei Alimentare, a spus că deja s-a început studierea iniţiativei respective.

Ministrul Justiţiei, Alexandru Tănase, care a menţionat că pentru iniţierea dialogului structurat cu Uniunea Europeană privind drepturile omului este necesar ca Republica Moldova să întreprindă mai multe acţiuni cum ar fi, asigurarea respectării drepturilor omului pe malul stîng al Nistrului. În context, Prim-ministrul a cerut elaborarea unui Plan, care să includă termenii concreţi şi structurile responsabile de implementarea acţiunilor. De asemenea, s-a discutat despre necesitatea reabilitării victimelor evenimentelor din 7 aprilie, prin lansarea unor proiecte cu susţinerea structurilor europene.

-------

Traduzione da Rumeno verso Italiano

Filat richiesto un'audizione dedicata unico caso in cui gli aeroporti di Balti, Cahul e Marculesti
riunione Filat oggi sotto la presidenza della Commissione governativa per l'integrazione europea nel corso della riunione sono state discusse le questioni riguardanti: l'avvio di un dialogo strutturato con i diritti dell'Unione europea umani; riunioni del sottocomitato risultati su temi di economia, finanza e statistica, e consentire la liberalizzazione delle aziende di trasporto aereo " basso costo.

Anatol Salaru, Ministro dei Trasporti e Strade Infrastrutture, ha fatto una presentazione del mercato aereo della Moldova e le condizioni di lavoro delle compagnie aeree. Secondo lui, attualmente le rotte aeree sono quelli richiesti per l'Italia.

"Attualmente ci sono alcuni ostacoli nel venire a basso costo compagnie aeree sul mercato moldavo. Ma queste aziende non hanno mostrato interesse nel nostro Paese, perché hanno bisogno di più le condizioni per attivare, come l'aviazione nave ausiliaria aeroporti e, naturalmente, una grande capacità flussi di passeggeri, "ha detto.

Filat primo ministro ha detto che il programma di lavoro del governo "Integrazione europea: libertà, democrazia, del benessere per il periodo 2009-2013 è prevista l'aviazione liberalizzazione del mercato e creare le condizioni per le compagnie aeree a basso costo provenienti in Moldova.

"Abbiamo preso questo impegno e deve decidere quello che vogliamo: continuare a mantenere alcune compagnie aeree ad ogni costo o di fornire ai cittadini servizi di qualità a prezzi vantaggiosi la Moldavia", ha detto il premier.

Filat convinto che una volta ha fatto vedere i prezzi dei biglietti aerei saranno piccole, il flusso dei passeggeri aumenterà notevolmente.

Su impresa statale "AirMoldova" Filat ha detto che è molto importante, ma deve operare in un'economia di mercato, e se non sono soddisfatte queste condizioni si trovano altre soluzioni.

Filat chiesto maggiori informazioni sui biglietti aerei valutati Moldova

Il primo ministro ha mostrato interesse per la situazione in cui si trovano gli aeroporti di Balti, Cahul e Marculesti, ha detto che la scelta di individuare gli amministratori, che riguarda gli aeroporti, come le imprese potenziali.

Filat richiesto un'audizione dedicata esclusivamente a questo tema, in cui vengono prese decisioni specifiche, il servizio stampa del governo annunciato.

riunioni del sottocomitato Risultati su temi di economia, finanza e statistica, che si sono svolte nel mese di febbraio, sono stati presentati da Ottaviano Calma, Vice Ministro dell'Economia. Ha informato il pubblico circa l'iniziativa dell'UE per l'inserimento nei registri nazionali di tutti gli Stati che sosterrà l'iniziativa delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, in particolare le bevande alcoliche. Valeriu Cosarciuc, ministro dell'Agricoltura, ha detto che l'iniziativa ha già iniziato a studiare.

Il ministro della Giustizia Alexandru Tanase, che ha indicato che l'avvio di un dialogo strutturato con dell'Unione europea dei diritti umani è necessaria per la Moldavia per adottare varie azioni, quali il rispetto dei diritti umani sulla riva sinistra del Dniester. In questo contesto, il Primo Ministro ha sollecitato un progetto che include i termini e le strutture responsabili dell'attuazione delle azioni concrete. Anche discusso della necessità di riabilitazione delle vittime degli eventi del 7 aprile, con il lancio di progetti sostenuti da strutture europee.


#2 Rick

Rick

  Tpx5MI

 • Ambasadiani MI1a
 • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
 • Messaggi: 5,223

  MedaglieInviato 07 April 2010 - 13:36:33


Una considerazione , ha prescindere dalle simpatie politiche

Sappiamo che la MD è una rep. semipresidenziale ,
in cui quindi al presidente ed al parlamento spetta determinare l’indirizzo politico
mentre al primo ministro spetta solo il potere esecutivo
ovvero quello di mettere in esecuzione tale indirizzo .

Questo fa si che nelle rep. Semipresidenziali
la figura del Primo ministro sia spesso subalterna , quasi oscura
tant’è che se vi chiedo chi sia il primo ministro della Francia
facile che molti di voi non ne abbiano la minima idea !

E tant’è che amiamo ricordare gli anni precedenti
come gli anni di Voronin
e non dei primi ministri che reggevano il governo

In questi mesi
invece abbiamo in MD il paradosso di un primo ministro
assurto alle cronache come il factotum moldavo
nella + completa assenza di un presidente che
sebbene ad interim
dovrebbe essere il mandante e di conseguenza l’ispiratore/controlore/calmieratore
del Primo Ministro .


LA cosa grave
è che stanno cercando di procrastinare all’infinito questo stato di cose
rimandando lo scioglimento del parlamento e l’indizione di nuove elezioni
con le + varie ed evidentemente pretestuose
scuse  disponibili .

Ripeto ,
al di la delle simpatie politiche
non si può fare a meno di notare questa anomalia
potenzialmente pericolosa per la democrazia moldava
e che ha già prodotto il danno di consentire a Filat di mettere a segno
alcuni grossi “spot elettorali”
in preparazione di quelle elezioni che
si spera
prima o poi arriveranno

Anche se …… ricordiamoci che questa è gente che ha già detto in diverse occasioni
che …… in fin dei conti ……. di un presidente non c’è bisogno !Immagine inviata


#3 XCXC

XCXC

  TpX2MI

 • Ambasadiani MIra
 • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
 • Messaggi: 17,243

Inviato 08 April 2010 - 00:06:09


Visualizza messaggioRick, su 7-Apr-2010 14:36, dice:

potenzialmente pericolosa per la democrazia moldava

si si come no...

quando la banda Voronin arrestava giovani che divulgavano le loro idee in rete... e teneva in scacco editori e giornalisti nessuno si preoccupava della democrazia in MD

credo che almeno in questo un miglioramento sia evidente...

visti anche i recenti avvenimenti...

e scusami se e' poco... perche' e' la base della democrazia... poter scrivere liberamente...


#4 silvano

silvano

  AdvMI

 • Ambasadiani MI1a
 • StellaStellaStella
 • Messaggi: 867
  Località:Chisinau, Moldavia
  Interessi: Sport -- nuoto, bici; musica classica, opera, teatro, canzoni napoletani, canzoni dei cantautori.

  Medaglie
Inviato 16 April 2010 - 07:55:53


E quindi? Il mercato moldavo di trasporti aerei si apre o no, a prescindere da chi è al potere? Verrà finalmente abbattuto il monopolio della compania "Air Moldova" (cioè di pochi baroni - più o meno come non tanto tempo fa "Alitalia" in Italia) grazie a  cui si mantengono i prezzi alti per i biglietti aereo?

"Davanti alle difficoltà non bisogna arrendersi. Al contrario devono stimolarci a fare sempre di più e meglio, a superare gli ostacoli per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati."
Paolo Borsellino

GUTTA CAVAT LAPIDEM NON VI, SED SAEPE CADENDO

#5 XCXC

XCXC

  TpX2MI

 • Ambasadiani MIra
 • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
 • Messaggi: 17,243

Inviato 16 April 2010 - 11:38:30


mah... io ho la mia teoria...

Chisinau non e' Roma, Milano, Londra...

da quanto ne so... un aeroporto si paga le spese ed e' li' li' in bilico con almeno 1 milione di passaggeri/anno... e comunque ha bisogno di finanziamenti altrimenti fallirebbe...

un aeroporto rende quando ne ha almeno 4 milioni... ed a quel punto puo' fare quello che vuole... abbassare il prezzo del servizio dato alle compagnie ecc...

non conosco il traffico di Chisinau pero' sono convinto che con i low-cost incrementerebbe almeno del doppio se non del triplo...

sarebbe un affare per tutti... Air Moldova compresa... che comunque ad oggi... pur essendo monopolista ha i prezzi piu' bassi di tutti...


#6 Lavi

Lavi

  AdvMI

 • Ambasadiani MI1-e
 • StellaStellaStella
 • Messaggi: 691

Inviato 16 April 2010 - 17:52:58


Visualizza messaggioXCXC, su 16-Apr-2010 12:38, dice:

mah... io ho la mia teoria...

Chisinau non e' Roma, Milano, Londra...
da quanto ne so... un aeroporto si paga le spese ed e' li' li' in bilico con almeno 1 milione di passaggeri/anno... e comunque ha bisogno di finanziamenti altrimenti fallirebbe...Ma certo che aumenterebbero i passeggeri!Si potrebbe pensare di andare anche più volte, adesso con i prezzi che ci sono è già tanto una volta all'anno...


#7 XCXC

XCXC

  TpX2MI

 • Ambasadiani MIra
 • StellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStellaStella
 • Messaggi: 17,243

Inviato 16 April 2010 - 18:39:24


certo... ed oltre ad andar piu' volte, il singolo...

sarebbe una soluzione alternativa per le famiglie... che oggi preferiscono l'auto.

Se liberalizzano noleggio anch'io un aereo e vendo i voli on-line :)

Leggono questa discussione 0 utenti

0 utenti, 0 ospiti, 0 utenti anonimi


                                                                                    Effettua i tuoi pagamenti con PayPal. un sistema rapido, gratuito e sicuro.      info@ambasada.it    info@pec.ambasada.it    Telegram.me/Ambasada    iMessage: info@ambasada.it   fax +39 02 45503457  tel +39 02 45071457


ATTENZIONE! per i recapiti dell'Ambasciata della Moldavia a Roma click qui , per il Consolato di Milano click qui , per il Consolato di Padova click qui ATTENZIONE!


Privacy e Cookie Policy / Termini e Regole del Forum